جستجو   :  


راز غروبهای پراز بیقراری و دلهره و اضطراب.


راز غروبهای پراز بیقراری و دلهره و اضطراب.
 
✔️ گرچه در برخی از بیماران مضطرب الحال و افسرده بدحالی و بیحالی و سستی و رخوت و کسلی و همچنین دلهره و تشویش در صبح هنگام هم دیده میشود که همراه با بی اشتهایی و تهوع و ضعف و حتا تنگی نفس و بیحالیست اما عذابی که در بیشتر این گونه بیماران همیشه چهره ی آنها را آمیخته با ترس و تشویش و بیقراری و نگرانی میسازد ، در ساعات انتهایی روز و ابتدای شب و هنگام شام مشاهده میشود .
✔️ کسی نمیتواند این حالات را بفهمد و توصیف کند بجز کسی که همچنین گرفتاریهایی را تجربه کرده باشد.
✔️غروبی دلگیر بهمراه یک بغض در گلو و کز کردن در گوشه ای بدور از سر وصدای آزار دهنده ی اطرافیان و تلویزیون و بچه ها و دیگر صداها یکی از اسرار فاش نشده ی بیماریهای روان و روح است که بی ارتباط با اختلالات درونی و جسمی نیست.
✔️ چقدرتلخ است هر روز را بدون هیچگونه شادی و احساس نرمال بودن و تجربه های خوب گذشته بسر بردن و بعلاوه ی آن محرومیتها ، داشتن ساعاتی تلخ و تنش زا و ترس آور .
➖ یک لحظه قلبت هر میریزد و چند ثانیه حس میکنی تپش قلب نداری و ضربان ونبض نداری ، ناگاه ترسی شدید بر بدنت وارد میشود گرم وداغ میشوی و این سو آن سو میدوی نفسی بسیار عمیق میکشی که شاید قلبت بکار بیفتد ، ترس وجودت را محاصره میکند و مردن را یک لحضه حس میکنی ،بدنت سست میشود پوست سرت داغ میشود شکمت مور مور و بیحس میشود قلبت داغ و حس سوختن در اندامت میکنی نفست تند تند میزند و از ابتدای این حمله تا الان حدود 1 دقیقه گذشته است،اما هنوز زنده ای و بدنت گرم است ،تنفس میکنی و راه میروی دنبال قرصهایت میگردی، بسته ی داروهایت رو گم میکنی و آنقدر دستپاچه میشوی به اشیاء بیجان هم خشم میکنی و تنفر نشان میدهی بخصوص وقتی که مثلا در کشو بسختی باز میشود یا وسیله ای مزاحم جستجویت میشود یا مثلا موقع درآوردن قرص بسختی پوسته ی آلومینیومی جدا شود و یا برای تهیه ی لیوان آب و ظروف با مشکل روبرو شوی ،این لحظات با خودت و اشیاء دشمن میشوی گاهی وقتا آنقدر از ترس شدید عجله میکنی که حس میکنی همه چیز با تو مخالفت میکند و تو را دارد عذاب میدهد.
✔️ قرص را بهر صورت که شده با لیوانی آب حتا آب عادی لوله و حتا آبی مانده از چندروز قبل که در دسترست هست میخوری ،به فکر آلودگی آب نیستی بفکر مصرف سریعتر قرص آرامبخشت هستی که نکند بمیری، مگر آب آلوده کسی راهم فوری کشته است.؟

تاریخ درج  :  1395/7/15  
تعداد بازدید تا کنون :663

نطرات کاربران

 
ارسال نظر 
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن پیام  :

   
تصویر امنیتی