جستجو   :  


اختلال ترس از حضور در اجتماع


 ✅ دربیمارانی که گاه گاه دچار تنشها و بیقراریهای منجر به حمله میشوند و دارای اختلالات ترس از اجتماع نیز میباشند یکی از راهکارهای بسیار موثر برای مقاوم سازی و سازش روحی روانی و درنهایت شرطی سازی مثبت برای کاهش فوبیای اجتماعی ،حضورهای غیر رسمی تدریجی در جمع ازقبیل خانواده ،فامیل ،بستگان دورتر و نیز در مجامع کوچک رسمی و نهایتا حضور درمجامع بزرگتر چه آشنا وچه غریبه و چه مراسم دولتی و غیره میباشد،

اکیدا یادآوری میشود که تا مدتها پس ازدرمان نسبی اختلالات فوبیک و پنداره های ترس آور خاطراتی ک منجر به عود  بیماری میشود ،از حضور در مجامع عزا و صحنه های غیرقابل تحمل وتشنج زا خود داری شود.

✔️ اهمیت به سرزنشها و حرفها وقضاوتهای دیگران ندهید ،اولویت سلامت خودتان میباشد.

تاریخ درج  :  1395/5/20  
تعداد بازدید تا کنون :676

نطرات کاربران

 
ارسال نظر 
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن پیام  :

   
تصویر امنیتی