جستجو   :  


موسیقی درمانی بیماریهای اعصاب و روان(پانیک)


 ازآنجا که بیماریهای روحی و روانی حداکثر ارتباط رو با بعد غیرجسمانی انسان دارد لذا میتوان با نوازش و آرامسازی این بعد از وجود انسان توسط هنرهای موثر ازقبیل موسیقی باعث مهاجرت وضعیتی آن شد واین مهاجرت معادل همان اثر روانگردانی داروها میباشد اما این شیوه پایدارتر میباشد..چرا که برگشت پذیرنیست و نیز اینکه مبحث عادت و اعتیاد وعوارض ومشکل ترک نیز در این شیوه درمانی وجود ندارد.

درواقع عادت واعتیاد به موسیقی یک جنبه ی مفید دراین روش میباشد که خود توسط تحولات پایا بر روان ایجاد فراموشی و گذار از مرحله ی بیماریزایی می کند.

 

تاریخ درج  :  1395/5/20  
تعداد بازدید تا کنون :633

نطرات کاربران

 
ارسال نظر 
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن پیام  :

   
تصویر امنیتی