معرفی مرکز


 این سایت در جهت معرفی بیماری حملات اضطراب و پانیک و به اصطلاح تخصصی تر حملات پانیک به افراد و بیماران  اعصاب و روان تلاش می کند و به همکاری همه ی کسانی که دنبال سلامتی و آرامش و رهایی ازین کابوس روزگار مدرن هستند نیاز دارد امیدوارم همه ی افراد و اقشار جهت رسیدن به  این مقصود به ما کمک های فکری و مالی خود را دریغ نورزند.

آخرین مطالب

دستبند ضد پیری (مقابله با رادیکالهای آزاد بدن)

رادیکالهای آزاد مولکولهای درشت و کوچکی هستند که در یک حالت میانه در مسیر متبولیسم مواد در بدن ساخته میشوند و این ترکسیات در ساختار خود دارای یک تک الکترون هستند و شدیدا خصلت اکسید کنندگی یا بعبارتی الکترونخواهی دارند .این ترکسیات برای تشکیل جفت الکترون و رسیدل به حالت پایداری به ترکیبات شیمیایی در بدن حمله کرده و آن ترکیب را اکسیده کرده و خود احیا میشوند که این مساله باعث ایجاد ترکیبات نامطلوب در بافتهای بدن و درنهایت فرسودگی و پیری آن بافت میشود.